Ana Sayfa / Personel Alımı / Noterlik Başvurusu 2020 – Gerekli Şartlar Nelerdir?

Noterlik Başvurusu 2020 – Gerekli Şartlar Nelerdir?

Noter İş Başvurusu 2020

Noterlik başvurusu yapmak için; Hukuk Fakültesi’nin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir. Noter olmak isteyen avukat adaylarının, noterlik belgesi almaları zorunlu tutulmuştur. Noterlik belgesi almak için; Adalet Bakanlığı’na başvuru yapılmalıdır. Adalet Bakanlığı tarafından verilen noterlik belgesin sahip olmayan kişiler, noterlik için başvuru yapamazlar.

Noter Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Noter olma koşulları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • 23 yaşının bitmesi ancak 50 yaşından büyük olunmaması gerekir.
 • Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir.
 • Hukuk fakültesinden mezun olunmalıdır.
 • Erkek adayların; askerliğini bitirmesi ya da askerlikten muaf olduklarını gösterir belge sunmaları gerekmektedir.
 • Yüz kızartıcı bir suç sebebiyle hüküm giyilmemesi ya da bu suçlar hakkında herhangi bir soruşturmaya dahil olunmaması gerekir.
 • Noterlik mesleğini küçük düşürecek davranışlardan uzak durulmalıdır.
 • Noterlik ya da noter stajyerliğinin haricinde herhangi bir işte çalışmamak ya da başka bir işe sahip olmamak gerekir.
 • Mahkeme tarafından kesinleştirilen karar neticesinde; hâkim, savcı, memur, avukat ya da noter olmaktan men edilmemek gerekir. Bu haklardan men edilen kişiler noter olamazlar.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından kısıtlanmamak gerekir.
 • Akıl sağlığı yerinde olmalıdır.
 • Kişiler hakkında acizlik kararı çıkartılmamalıdır.

Noterlik Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Noterlik için gerekli evraklar şunlardır:

 • Nüfus Müdürlükleri tarafından verilen ya da noter tarafından onaylanan kimlik belgesi ve nüfus kayıt örneği
 • Mahkeme kararıyla isim ya da soy isim değişikliği yapılmışsa veya evlilik nedeniyle soy isimde değişiklik yaşanmışsa, belirtilen tüm durumları gösteren mahkeme belgeleri ya da bu belgelerin noter tarafından onaylanmış fotokopileri
 • Hukuk fakültesi diploması ya da fakülteden mezun olunduğunu gösteren çıkış belgesi. Eğer yurtdışında okunup, Türkiye içerisinde denkliği bulunan bir okuldan mezun olunmuşsa, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilen ya da noter tarafından onaylanan denklik belgesi
 • Cezai suçlara bulaşılmadığını ya da herhangi bir konudan ötürü hüküm giyilmediğini kanıtlamak amacıyla; Türkiye Cumhuriyeti başsavcılığı tarafından onaylanan, sicil temizliği belgesi
 • Noterlik hizmetini gerçekleştirme konusunda herhangi bir engelin olup olmadığını kanıtlamak amacıyla; tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık raporu
 • İkametgâh kayıt belgesi ve cep telefonu numarası beyannamesi
 • Kayıtlı olunan ya da kayıt olunacak barodan talep edilen; avukatlık hizmetleri boyunca yapılan çalışmaları,, disiplin cezalarını ve çalışma durumunu gösterir belge
 • Bir kurumda görev yapan kişiler için; çalışma süreci boyunca herhangi bir disiplin suçunun olup olmadığını gösterir belge, sicil özeti belgesi, hizmet belgesi, kişiler hakkında soruşturma ya da kovuşturma başlatılıp başlatılmadığını gösteren belge
 • Noterden ya da kayıtlı olunan barodan onaylı avukatlık belgesi örneği
 • 4×6 boyutunda, son 6 aya ait renkli, cüppesiz, sakalsız, ceketli ve kravatlı olmak şartıyla 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Noterlik belgesi almak için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne yazılan imzalı resmi dilekçe

Noter Olmak İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Noterlik başvurusunun yapılması için; Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan talep formu doldurulmalı ve elektronik imzayla başvuru tamamlanmalıdır. www.vatandas.uyap.gov.tr adresiyle sisteme erişildikten sonra, e-devlet şifresi ya da elektronik imzayla sisteme giriş yapılır. Başvuru ekranında belirtilen form doldurularak, noterlik ön başvurusu tamamlanmış olur. Noterlik için fiziki başvuru yapmaya izin verilmemektedir. Belirtilen adres üzerinden başvuru formu doldurulduktan sonra, aynı sistem üzerinden başvuru sonucu sorgulanmaktadır. Noter olmaya hak kazanan kişiler, noterlik ilanlarını takip edebilirler. Noterlik başvurusunda talep edilen evrakların hepsi, eksiksiz şekilde tamamlanmak zorundadır. Başvurunun tamamlanması amacıyla, hazırlanan evrakların Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir.

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız
30 Kişi oy verdi
Ortalama puan: 3,90.
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
Loading...

Bunu Baktınız mı?

Vakıfbank İş Başvurusu 2020 – Gerekli Şartlar Nelerdir?

Vakıfbank; devlet kuruluşu olarak hizmet verdiği için, bünyesine alacağı personelleri sınav ve mülakat yoluyla seçmektedir. Devlet kadrosunda görev almaya uygun olan tüm kişiler, Vakıfbank iş başvurusu yapabilirler.